פסטיבלים
חוגגים בסוכה, במוזיאון לצילום תערוכה - אזרחים ללא כתובת