היסטוריה

ימי בראשית


בית מרגוע כפר גלעדי נוסד בשנת 1942.
בתחילה היו 18 חדרים, שפעלו בשבוע הפסח ובקיץ מיולי עד אחרי החגים.
הנופשים היו "מבריאים", חברי ההסתדרות, שקיבלו הבראה מקופ"ח כללית.
מספרים, שבכניסה לבית המרגוע ניצב משקל, "המבריאים" נשקלו בהגעתם ובעזיבתם ואם לא עלו במשקל, אות הוא, כי ההבראה לא צלחה...
באותם ימים, בימי החורף, השתכנו בחדרי בית המרגוע, חברי כפר גלעדי. בקיץ היו מפנים את החדרים לטובת האורחים ועברו להתגורר באוהלים, עד בוא הסתיו וחוזר חלילה.
במהלך השנים, בית המרגוע התרחב, נוספו חדרים וגם חברי הקיבוץ זכו לשיכון של קבע, ובית המרגוע הפך לבית הארחה, המארח כל ימות השנה תיירים וישראלים כאחד.
בשנות ה – 90 בית הארחה שודרג למלון. היום, הנכם מוזמנים לחופשה מפנקת במלון כפר גלעדי המחודש.


צוות המלון בית מרגוע בית מרגוע

כפר גלעדי - עבר, הווה ומה שמתהווה

כפר גלעדי

השנה היא 1916 עגלה עמוסת אנשים, נשים וטף וכל רכושם עמם עולה צפונה להקים ישוב חקלאי בגבולה הצפוני של הארץ.
היו אלו אנשי אירגון ה"שומר" .את אוהלם תקעו על גבעה הצופה אל עמק החולה וקראו לו
"כפר בר- גיורא". היה זה 10 שנים לאחר שהארגון החל בכיבוש השמירה והעבודה במושבות העבריות ברחבי הארץ,
תחילה במסגרת ארגון "בר-גיורא" , אשר הציב לעצמו שלוש מטרות עיקריות: הגנה עברית, התיישבות עברית, ועבודה עברית.
ישראל גלעדי מנהיג הקבוצה נפטר בשנת 1918, בהיותו בן 32 שנה וחבריו הסבו את שם הישוב הצעיר
לכפר גלעדי.


ביומנו של ישראל גלעדי נמצא תקנון הכפר ובין סעיפיו בולט במיוחד זה המגדיר את צורת החיים בישוב החדש וזו לשונו: "החיים הנוכחיים הם בצורה של קומונה, אבל לא מבטיחים שככה נחייה תמיד". דומה שעקרון זה, המשאיר פתח לליברליות, וחופש הדעה, הם המאפיינים והמייחדים את קיבוץ כפר גלעדי.

כפר גלעדי

אנשי הקיבוץ דבקו ברוח ה"שומר" ובד בבד עם פיתוח המשק החקלאי וניסיונות ראשונים של פיתוח תעשייה המשיכו לפעול
בחשאי בהעלאת והסתרת עולים בלתי לגאליים אשר "הסתננו" בדרך היבשה מלבנון וסוריה וכן באיסוף נשק. משנת 1921 ועד קום המדינה נבנו בקיבוץ כעשרים "סליקים"- מחסני נשק תת קרקעיים, הגיעו הדברים לידי שני עולמות נפרדים זה מזה: עולם החיים ה"עליונים" הגלויים במשק, בשדה, בחינוך ובחברה, וזה "התחתון" והעלום, המכין את העם ליום פקודה ולמדינה שבדרך. היה זה חלק מהווית החיים המיוחדים בישוב סְפָר זה.

כפר גלעדי

הזדקנות אנשי "השומר", מיעוט תקציבים וסיוע, מול התדלדלות הכוחות הצעירים, האטו את התפתחות הקיבוץ ודרשו שינוי.
השינוי הנדרש בא עם קליטתם של חברי
תנועת "השומר הצעיר- נצ"ח" (נוער צופי- חלוצי) שהגיעו מלטביה וגרמו לשינוי דמוגרפי - חברתי שבעצם קבע את צביונו של הישוב עד היום הזה.
המצטרפים החדשים ספגו מאנשי ה"שומר" את מסורת העיסוק החשאי בעלייה ואיסוף נשק, והגדילו לעשות ממוריהם בכל הקשור למשק, חברה, חינוך, תעשייה וארגון.